Valpar - tillväxt

Här kommer information om varje enskild valps uppväxt att finnas, vikt och höjdkurva samt information om mat, avmaskning mentalitet mm.